Članak objavljen u informatičkom časopisu Read ME u februaru 1999 i u knjizi Word for Windows

Da bi vidjeli ispravan prikaz ove stranice u vašem browseru trebate postaviti Encoding Central European i izabrati ISO 8859-2 

 
 
DODATAK 4
KONFUZIJE OKO TASTATURE

Ovo poglavlje nije bezveze nazvano konfuzije oko tastature. Uvjeren sam da ni Kinezi nemaju toliko konfuzije oko tastature kao mi. Zbog čega? Osnovni uzrok je nepostojanje standarda. Standard u stvari postoji (i to više standarda) ali nijedan nije zvanično usvojen. Sada su kod nas istovremeno u korišćenju i bosanski standard (nezvanični) i hrvatski i slovenački i američki i njemački itd.

Prvo ćemo obraditi različite rasporede tastature.

DODATAK 4.1 RASPORED TASTATURE

Prije desetak godina se koristio samo jedan raspored tastature i to američki. Obzirom da su računari pravljeni po američkom standardu onda je i tastatura bila prilagođena tom standardu. Na našim područjima se također koristio taj standard uz neke male izmjene zbog naših slova. Da bi se mogla koristiti naša slova fizički je mjenjan izgled nekih rjeđe korišćenih znakova. Na taj način smo mi koristili neznatno izmjenjen američki standard, koji je bio drugačiji od njemačkog standarda koji smo tada imali na pisaćim mašinama.

Prodajom sve većeg broja računara i korišćenjem sve većeg broja računara u raznim sferama rasli su i zahtjevi. Obzirom da su na unosu podataka u računare radili, većinom, daktilografi koji su navikli na raspored slova prema svojim standardima, proizvođaći su počeli praviti tastature po standardima zemalja u koje šalju te računare.

Kod nas su daktilografi radili po njemačkom standardu (koji je bio usvojen i za bivšu Jugoslaviju) i godinama se pribjegavalo raznim načinima da se udovolji "razmaženim" daktilografima, pa su i kod nas pravljeni različiti programi za izmjenu rasporeda tastature.

Raspadom bivše Jugoslavije su se nastale države našle pred potrebom određivanja standarda.

Slovenija i Hrvatska su se odlučile da zadrže njemački raspored i u početku su počele korisiti prerađene Njemačke tastature, dok nisu počeli proizvoditi i tastature sa slovenačkim i hrvatskim slovima.

Dogovor je bio da Bosna i Hercegovina napravi standard koji će se oslanjati na američki uz male izmjene za naša slova, ali taj standard nije nikada javno usvojen (kao ni bilo koji drugi). U ratu je bila dosta jasna situacija. Većina računara koja se kod nas koristila je imala standardne američke tastature (na neke od njih su bila polijepljene i naljepnice sa našim slovima) i shodno tome smo i koristili standardne američke programe.

Otvaranjem puteva nakon rata je uvezen veliki broj računara u BiH. Obzirom da su većinom uvoženi iz Hrvatske ili Slovenije sa njima su dolazile i tastature sa njihovim rasporedom tastature. Sada nam se dešava jedno šarenilo da imamo i jednih i drugih vrsta tastature, ali je već više ovih HS tastatura (hrvatskoslovenačkih). Skoro na svim novim računarima se nalaze te tastature.

Kada rade profesionalci nije problem jer mi smo već navikli na različite rasporede i većina nas tipka napamet. Međutim, problem je sa početnicima. Ljudi se i ovako teško snalaze za tastaturom, a još kada mu kažeš:"Znaš otvorena zagrada ti se ne nalazi tamo gdje je nacrtana, nego tamo gdje je nacrtana zatvorena itd..." tek je onda čovjek zbunjen. Tako da se sada, osim kod profesionalaca koji koriste pravi BH standard, kod nas koriste i BH i HS standardi, zavisno od toga ko ima kakvu tastaturu.

Kako podešavamo raspored tastature?

Ukoliko radimo po BH standardu i imamo sreću da imamo američki raspored tastature nema potrebe ni za kakvim podešavanjem. (I ako imamo HS tastaturu mi možemo raditi bez podešavanja po BH standardu, ali tada trebamo fizički promijeniti mjesta nekim tipkama, a na druge polijepiti naljepnice sa odgovarajućim znacima prema slici D4.3)

Ukoliko radimo po HS standardu tada trebamo programski prebaciti raspored tastature na HS. Da bismo to učinili moramo imati instalisane i verzije Windowsa koje pružaju podršku za HS tastature. Ako koristimo Windows 3.11, tada trebamo imati instalisanu verziju Windowsa 3.11 sa podrškom za centralnu i istočnu evropu, a ako koristimo Windows95 tada trebamo imati instalisanu ili PAN verziju Windowsa95 ili Multilanguage Support.

Kako se vrši promjena na HS tastaturu:

Pod Windowsima 3.11 se klikne mišem na sličicu prikazanu na slici D4.1 ili se pritisne lijevi Shift, a zatim desni Shift, ako već nije postavljena kao default tastatura hrvatska.

Pod Windows 95 se klikne mišem na indikator u donjem desnom ćošku (vidi sliku D5.2) ili se pritisne kombinacija tipki lijevi Alt i Shift, ako već nije postavljena kao default tastatura slovenačka ili hrvatska.

 

slika D4.2

 

SAVJET: Ako ste početnik i nemate iskustva u radu sa različitim tastaturama tada vam je najbolje odrediti tastaturu za sebe na slijedeći način.

 1. Uporedite vašu tastaturu sa slikama D4.3, D4.4, D4.5 i D4.6 i vidite kojoj od slika odgovara raspored tipki na vašoj tastaturi.
 2. Provjerite na kojoj verziji Windowsa radite (Podatak se nalazi u meniju help, opcija about)

 

  slika D4.3 - originalna američka tastatura

slika D4.4 BH tastatura mala slova (ŠĆĐ velika)

 

 

slika D4.5 BH tastatura velika slova (šćđ mala)

 slika D4.6 Tastatura sa hrvatskim ili slovenačkim rasporedom.

Varijanta 1:

Nakon ulaska u Word samo počnete tipkati po tastaturi i svaka tipka će biti na svom mjestu t.j na ekranu će izlaziti ono što tipkamo (osim naših specijalnih znakova šćčđž koje ne koristimo u prvim vježbama). Znači nije potrebno nikakvo prebacivanje niti "štimanje" i sl.

Varijanta 2:

Nakon ulaska u Word promijenimo tastaturu na hrvatsku (kao što je već ranije opisano pritiskom na lijevi Shift - desni Shift ili klikom na dugme kao na slici 4D.1)

Varijanta 3:

Nakon ulaska u Word promijenimo tastaturu na slovenačku ili hrvatsku klikom na indikator sa slike 4D.2, a zatim izborom odgovarajuće tastature ili pritiskom na tipke lijevi Alt - Shift.

Kada je unešeno toliko "frke" oko tastature koje su to ogromne razlike između ta dva tipa tastatura?

Ako za početak izuzmemo naša slova šćčđž, razlika u slovima je samo ta što su zamijenjena mjesta za Y i Z. Ostale razlike su u rasporedu posebnih znakova, znakova interpunkcije i računskih radnji.

Druga razlika je u našim slovima šćčđž koja imaju raspored prema slikama D4.4 i D4.5, ali to već spada u poglavlje o pisanju naših slova.

DODATAK 4.1 PISANJE NAŠIH SLOVA

Zavisno od toga koju varijantu koristimo za raspored tastature zavisiće i vrsta naših slova koju koristimo.

Prvi način (prema varijanti 1) se sastoji u tome da izaberemo neki od fontova koji u sebi sadrže naša slova. Te fontove ćete prepoznati po tome što njihovo ime u sebi sadrži rječcu BH ili počinje rječcama 4D ili CC. Te fontove su napravili naši entuzijasti mukotrpnim radom. Nakon odabira tog fonta (npr. Switzerland BH u kojem je napisana i ova knjiga) možemo pisati naš tekst. Raspored tastature u potpunosti odgovara američkom standardu (slika D4.3) uz fizičke izmjene nekih tipki (u tabeli su date tipke koje ispisuju naša slova).
 
 
[ { ] } ^ ~ \ | @ `
Š š Ć ć Č č Đ đ Ž ž
Sa ovim izmjenama naša tastatura će se "ponašati" u skladu sa slikama D4.4 i D4.5.

Prednost ovog načina rada je u tome što može da radi na bilo kojoj vrsti Windowsa bez ikakvih dodatnih drive-ra, i potrebno je samo instalisati nekoliko fontova koji mogu da stanu na jednu disketu.

Inače, ovaj način je zasnovan na tzv. BHSCII standardu (prilagođeni ASCII standard), a to je fizički izmjenjeni (prema gornjoj tabeli) standard ISO 8859-1. (Poznata kodna stranica 437)

Drugi način (prema varijanti 2 i 3) se sastoji u tome da izaberemo neki od fontova čije se ime završava sa rječcom CE. To su tzv. Fontovi za Centralnu Evropu. Raspored tastature u potpunosti odgovara slovenačkom i hrvatskom standardu (što znači da se svaka tipka nalazi tamo gdje je i napisana ukoliko imamo HS tastaturu), odnosno izmjenjenom njemačkom standardu (uz fizičke izmjene nekih tipki), odnosno uz postavljenu HS tastaturu u Wordu 97 je dovoljno izabrati bilo koji standardni font (koji se ponaša po novom UNICODE sistemu).
Ovo je u stvari standard ISO 8859-2 ili Windows 1250.(nama poznata kodna stranica 852).
Ako govorimo o UNICODE sistemu on u sebi sadrži sve dosad upotrebljavane kodne stranice i koristeći isti (UNICODE) font možemo pisati na bilo kojem jeziku jednostavnom promjenom tipa tastature. Međutim Unicode sistem za sada radi jedino u Wordu 97 i na WindowsNT.
 

Ako me pitate koja je tastatura bolja, ja vam na to pitanje ne mogu direktno odgovoriti. Mogu vam raći da je meni draža BH tastatura i da je za svoje potrebe pretežno koristim. Na kursevima sam donedavno stalno potencirao BH tastaturu, ali sada već ponegdje koristim i slovenačku zavisno od opreme na kojoj se radi.

I jedna i druga tastatura imaju i svoje prednosti i svoje mahane. Prednosti sam već naveo, a mahana BH tastature je ta što koristi "prepravljene" fontove, odnosno fontove koji nisu originalni Microsoft-ov proizvod. Samim tim se dešava i nekih grešaka (posebno na Windows 95) i stvara neke teškoće kod sortiranja nizova po abecedi. Mahana HS tastature je ta što ne odgovara BH standardu, i što se u nekim programima dešavaju greške zbog upotrebe tipke Alt Gr (za tipkanje znakova kao što su (Š Ć š ć đ Đ Ž itd.)

Najgora varijanta koja vam se može dogoditi jeste da radite na računaru gdje je neko postavio HS raspored tastature, a koristite naše pravljene fontove. Tada imamo mahane i jednog i drugoga sistema, a dobre strane samo prvog sistema.

Kako je moguće postaviti takav sistem?

U vrijeme kada Microsoft još nije napravio verzije za Centralnu i Istočnu Evropu se na svim našim govornim područjima radilo sa pravljenim fontovima (BH, 4D, CC itd).

Kod nas u BiH se radilo po varijanti 1 t.j. sa BH (američkim) rasporedom, dok su u Hrvatskoj i Sloveniji pravili pomoćne programe koji daju raspored tastature HS pri korišćenju naših fontova. I sada su kod nas u opticaju takvi programi, ali je to najlošiji sistem.

Ovaj primjer bi mogli uporediti sa slijedećim.

Na automobilu imate ljetnje široke gume. Zimski su uslovi vožnje i vi činite slijedeće:

 1. I dalje vozite sa ljetnjim širokim gumama s tim što po potrebi postavite lance na točkove
 2. Kupite originalne zimske gume (uske) sa originalnim uskim felgama
 3. Kupite polovne zimske gume (uske) i postavite ih na svoje široke felge, a višak prostora ispunite nečim
Primjer 1 je korišćenje BH tastature sa našim (pravljenim) fontovima.

Primjer 2 je korišćenje originalnih Microsoftovih fontova.

Primjer 3 je korišćenje HS tastature sa pravljenim fontovima.

Instalacije:

Instalacija Multilanguage Supporta se obavlja na slijedeći način:

 1. Pokrenite Add/Remove Programs iz Control Panel-a
 2. Odaberite karticu Windows Setup
 3. U polju Categories ovjerite Multilanguage Support
 4. Potvrdite pritiskom na OK.
 5. Instalacija će vam tražiti vaš instalacioni disk, a ako se on nalazi na drugačijoj putanji od pretpostavljene upišite ispravnu putanju.

 6.  
Rezime:

 Kod nas se koriste dva rasporeda tastature (BH i HS), i koriste se dva različita standarda (BHSCII (prilagođeni ISO 8859-1 (isti je kao i CROSCII ili bivši YUSCII) i ISO 8859-2 (ili Windows 1250).

Tri kombinacije tj.

1. BH + BHSCII
2. SH + BHSCII i
3. SH + ISO 8859-2 (Windows 1250)
  su moguće (i svaka se može koristiti), a jedino kombinacija koja bi za nas trebala biti najpovoljnija tj. BH + ISO 8859-2 (Windows 1250) nije moguća. To možemo omogućiti jedino pravom standardizacijom, odnosno da nas i Microsoft prizna kao državu.