Članak objavljen u Preporodu u Novembru 1999 godine

DA LI POSTOJI PROBLEM 2000?

 

Zadnjih mjeseci nas mediji bukvalno bombarduju informacijama o Problemu 2000. Vjerovatno nema nikoga da dosad nije čuo za Problem 2000. Reakcije ljudi su različite: od nezainteresovanosti do paničnoga straha. To me je ponukalo da napišem ovaj članak.

Šta se podrazumjeva pod pojmom Problem 2000?

Pojam Problem 2000 (na engleskome jeziku Y2K bug) se u informatici pojavio prije desetak godina, i već tada se počelo razmišljati o tome. U široj javnosti se taj termin počeo jače eksploatisati zadnje 2 godine.

Pojam problem 2000 se može gledati sa tri aspekta:

 

1.                  Tehnički aspekt

2.                  Poslovno - Sigurnosni aspekt

3.                  Religijski aspekt

 

Kod nas, u medijima, je, na žalost, najveća težina data na religijski (u stvari kršćanski i sektaški) aspekt i to (što je posebno opasno) prikriveno.

 

Pa da pojasnim ove aspekte.

Sa tehničke strane gledišta Problem 2000 postoji i dosta ga je lahko objasniti. U vrijeme projektovanja prvih računara (pedesete godine ovoga vijeka) je bilo veoma malo memorije (neophodne za rad računara) i gledalo se na svaki način da se uštedi  memorija. Između ostaloga se pribjeglo i dvocifrenom načinu zapisivanja godine (umjesto 1975 recimo pisalo je 75 i slično). Ljudi su i tada bili svjesni da će se promjeniti stoljeće (i milenijum) ali je to izgledalo jako daleko, a i bitnija je bila ušteda računarske memorije. Približavanjem ka 2000 godini stručnjaci su postali sve svjesniji toga problema (tzv. dvocifrene civilizacije) i već devedesetih godina se počelo razmišljati o rješavanju toga problema. Doneseni su odgovarajući zaključci i odgovarajuća rješenja, koja još uvijek nisu upotpunjena. Sa računarima napravljenim u zadnjih dvadesetak godina nije problem, jer se mogu (ako nikako drugačije onda ručno) "natjerati" da ispravno raspoznaju godinu. Sa starijim računarima je bio malo veći problem, ali oni su većinom izbačeni iz upotrebe (a za određen dio je napravljeno rješenje).

Znači sa tehničke strane Problem 2000 postoji (i u suštini je razrješen).

 

Sa Poslovno – Sigurnosnog aspekta Problem 2000 je također prisutan (iako se u većini slučajeva pretjeruje). Bitne stvari su već urađene i pripremljene. Većina uređaja koji su pogonjeni računarom je "dovedena u red". Određenih problema bi moglo biti prilikom "vađenja" nekih dokumenata (npr. rodni list) za osobe starije od 100 godina i slično, ali se sve to da rješiti ručno.

 

Treći aspekt – Religijski – Apokaliptički aspekt, je na žalost, najviše prisutan u medijima širom svijeta. U čemu se sastoji religijski aspekt i na koji način je prikriven.

Kršćanska religija, kao i mnoštvo srodnih sekti, je opterećena pričom o Sudnjem Danu koji će se desiti (prema njihovim predviđanjima) na jedan od signifikantnih datuma (česti su strahovi od 1999 i 2000 godine, kao što su prije 1000 godina bili strahovi od 999 i 1000 godine). U svrhu toga je pokrenuta i velika medijska kampanja.

Između ostaloga iskoristili su i tehnički Problem 2000 i nadogradili ga slijedećim tezama:

 

Na prijelazu između 1999 i 2000 godine će se (po njihovom mišljenju) dešavati:

 

·        rušenja aviona i ostalih letjelica

·        pad satelita na zemlju

·        prestanak rada bolnica i u njima prestanak rada aparata za kisik, održavanje života i slično

·        prestanak rada banaka

·        prestanak rada fabrika (prvenstveno hrane i odjeće)

·        prestanak rada telefona i telefonskih centrala

·        prestanak obrambenih mehanizama

·        obustava platnog prometa

·        kolaps elektroenergetskog sistema

·        prijekid napajanja vodom

·        prijekid napajanja svim vrstama energenata itd.

 

Takva morbidna mišljenja su uzrok da je dosta zapadnjaka već napravilo zalihe hrane (prvenstveno konzervi, dvopeka i slično), pripremilo posude za vodu, nabavilo peći na alternativna goriva i zalihe tih goriva, a neki su već napravili i bunkere pod zemljom.

Njihove idejne vođe tvrde čak i da će taj dan nastati sudnji dan.

 

Zaraza takvim idejama je vidljiva i kod nas (doduše ne tako očito), ali često i od deda i nana na pijaci možeš čuti: "Hajde da ovo para potrošimo dok nije došla 2000." Da li se takve informacije u medijima proturaju namjerno (da u ljudima stvore paniku i vjeru u kršćanske mitove) ili slučajno (zbog nestručnosti autora članaka koji samo prevedu (i to pogrešno!) engleski tekst) nije ni toliko bitno, koliko je bitno da ukažemo muslimanima na opasnost prihvatanja kršćanske ideologije.

 

S islamskog stanovišta, Sudnji Dan je istina, ali niko, osim Allaha Dž.Š. ne zna kada će biti Sudnji Dan. Mi to možemo donekle zaključiti samo po malim i velikim predznacima Sudnjeg Dana. Obzirom da se nije desio još nijedan veliki predznak, znači da kršćanska teorija totalno pada u vodu.

Bitno je istaći da su tu "mutnu vodu" dobro iskoristili "lovci u mutnom" koji razne "programe za otklanjanje Problema 2000" prodaju za masne pare naivnima.

 

Zaključci:

 

Problem 2000 postoji, ali samo u tehničkom i donekle u poslovno – sigurnosnom smislu. U Religijsko – Apokaliptičkom smislu ne postoji. Većina tehničkih problema je rješena, a velike kompanije su osigurale i poslovno – sigurnosne probleme. To što će nekome na odaslanom faxu pisati 1900 godina, dok to vlasnik ne promjeni nije toliko značajno. Isto tako nije značajno što će nekom penzioneru u Njemačkoj penzija kasniti dva dana.

 

Kakva je situacija kod nas?

 

U Bosni je situacija odlična. Naime, jako dobre rezultate je pokazalo to što smo bili u tehnološkom zaostatku za svijetom. Mi nismo imali previše automatske obrade podataka i previše računara prije rata. Jedan broj je uništen u ratu, a gotovo svi ostali veliki (mainframe) računari su već zamjenjeni novijima. Što se tiče novijih računara oni su već prilagođeni izbjegavanju Problema 2000. Organizacije u kojima je potrebna brzina reagovanja (banke i Elektropriveda) su već poduzele potrebne korake, a pošto svojih putničkih aviona i nemamo, onda ni tu nema problema. Znači u Bosni možemo slobodno mirno spavati (a može se i u svijetu jer je sve potrebno poduzeto).

Također je formirana i Komisija za Problem 2000 (Komisija Y2K) pri vijeću ministara BiH, kojoj je funkcija više da pokažemo svijetu da smo i mi u toku događaja, nego što ima stvarne potrebe za tim, ali obzirom da su se na osnov toga dobile i neke donacije, onda neka komisije.

Šta nas se najgore može desiti?

Najgore što nam se može desiti jeste da ćemo prvog januara 2000 morati uključiti računar (ili ga resetovati ako je stalno uključen) i napraviti ručno podešavanje datuma i godine.

Moglo bi (da već nisu poduzeti odgovarajući koraci) biti problema u velikim bazama podataka, ali obzirom da su poduzeti potrebni koraci, onda nema problema.

 

Trebamo li se mi pribojavati dolaska 2000 godine?

 Što se tiče svega ovoga dosad iznesenoga, ne trebamo. Međutim, uzmemo li u obzir da se svake katoličke nove godine (noć prijelaza sa 31.12. na 01.01. je katolička nova godina, iako nas razni komunisti, socijalisti i slično pokušavaju uvjeriti da je to međunarodna nova godina) popije na tone alkohola, da se radi maksimalni fesad, da se djevojke i žene (pa čak i iz muslimanskih porodica) maksimalno razgolićuju i čine i druga haram djela, a posebno će se takva djela činiti na prijelazu u novi katolički milenijum, onda se trebamo bojati.

Trebamo se bojati srdžbe Allaha Dž.Š. zbog raznih harama koji će se tu noć činiti, trebamo se bojati Allahove Dž.Š. kazne zbog fesada u svijetu (i kod nas), trebamo se bojati i toga što će, uz lijepi Ramazan, dosta postaća pustiti svoju djecu na "proslavu nove godine" i što će zanemariti da "ko prihvati običaje jednog naroda, on postaje dio tog naroda."

Trebamo se bojati i toga što musliman ne može svojom čaršijom rahat proći od raznih polugolih i nemoralnih djevojaka (jer musliman mora čuvati i svoj pogled), što muslimanka ne može rahat proći gradom od bezobraznih i bezobzirnih mladića koji je na svaki način ezijete, a najviše se trebamo bojati toga što je većina tih osoba iz muslimaskih porodica. Babo i mati redovno klanjaju i poste, a kćerka bez ikakvoga stida hoda polugola gradom.

Hvala Allahu Dž.Š. pa je dao da u vrijeme prijelaza 2 katolička milenijuma bude Ramazan. Makar će jedan dio kolebljivih muslimana doći tobe i tu noć provesti u standardnom ramazanskom ibadetu i neće se pokolebati i otići kod "prijatelja" ili "u svečani lokal" da slavi katolički praznik. Čak i kada se Allahovi robovi ne sjećaju svboga gospodara, On misli na njih i da im hajr rješenje.

Znači nebojte se Problema 2000, nego se bojte Allaha Dž.Š. i budite od Njegovih iskrenih robova.

Hvala Allahu Dž.Š. koji mi je dao razum, koji mi je dao uputu i znanje da napišem i ovaj članak. Sve što je dobro dolazi od Allaha Dž.Š., a greške (u ovom članku) su od mene.

 

Potpuniju verziju ovoga članka čitaoci mogu pročitati na mom WWW site-u na adresi:

 

 

Nedim Mašić dipl. el. ing.