Promocija knjige


    Promocija knjige je održana u prepunoj sali "Mladi Muslimani" u Sarajevu. Promociju je otvorio hadžija Emir sa par riječi o autoru i o samoj knjizi, a nakon toga je autor knjige Nedim Mašić dao kratki prikaz knjige i stanja u Informatici u BiH uopće. Poseban osvrt je napravio na stanje u bosanskom informatičkom nazivlju (definisanju stručnih informatičkih termina), napomenuvši kako i pored postojećih i lijepih naših termina mnogi informatičari koriste strane. Osvrnuo se i na croatizaciju BiH informatike. Nakon kratkog izlaganja autora (oko 25 minuta) riječ su preuzeli recezenti koji su dali kratak osvret na knjigu. U stvari na promociji su malo dopunili svoje recenzije. Nakon toga je kratak osvrt dao lektor knjige Enisa hanuma Mašić, koja je sa svoga stanovišta (jezičkog) prikazala neke aspekte korišćenja bosanskoga jezika u stručnoj literaturi, posebno ukazavši na croatizaciju informatičke struke.
    Nakon predstavljanja knjige uprilićen je nagradni kviz na kojem su posjetiocima koji su dali tačne odgovore na postavljena pitanja uručene knjige na poklon.
    Kraj promocije je bio rezervisan za pitanja i komentare posjetioca koji nisu izostali.

    Video kasetu sa promocije možete nabaviti po cijeni od 50 KM.
 

 
 

 Recenzija Nadira Kahvedžića dipl. el. ing.


Autor ove knjige Nedim Mašić čitatelje svojih knjiga, počevši od prve knjige koje je prezentirala osnovne elemente rada sa računarom, pa preko knjiga koje su uslijedile, vodi nepogrešivo ka visokim nivoima primjene računara u različitim poslovima u kojima se računari mogu primjeniti. Ako su prve knjige predstavljale osnovu za korektno korištenje računara u praksi, onda je ova knjiga nešto posebno. Ova knjiga će čitatelju omogućiti veoma visoki nivo znanja o primjeni računara i donijet će značajna unaprijeđenja u svakodnevnom obavljanju njegovih poslova kao i, općenito, u razmišljanjima o mogućnostima realizacije određenih poslova. Mlađim čitateljima, koji trenutno uče, spremajući se da svoje znanje u budućnosti primjene u nekoj oblasti, ova knjiga će ukazati na neke nove puteve kojima se može ići da bi se znatno brže došlo do cilja.
 Microsoft Word program je veoma močan alat kojim se mnogi poslovi iz različitih domena ljudskog djelovanja mogu značajno unaprijediti. Računar sam, bez ovakvih softvera, ne znači mnogo. On je obična mašina koja se jedino može iskoristiti uz odgovarajući softver kao što je Microsoft Word. A Microsoft Word je vjerovatno najprimjenjiviji i najiskoristiviji softver u različitim oblastima ljudskog djelovanja od svih do sada napravljenih softvera. Atribut tekst procesora je isuviše skroman za ovaj softver koji znači mnogo više. Moglo bi se reći da on sa sobom nosi jednu novu filozofiju rada koja, onome ko ovlada s njim, iz osnova mjenja dotadašnji pristup realizaciji poslova kojim se bavi. Svi oni koji trenutno koriste ovaj program znaju koliko ga koriste i koliko je on unio promjena u pristup i realizaciju njihovih različitih aktivnosti.
 Ono što me naročito dojmilo u ovoj knjizi je lagan, postupan, način obrade složene problematike korištenja softvera Microsoft Word. Kao rijetko ko, Nedim Mašić, ima taj talenat da svoje čitatelje vodi strpljivo od prvog susreta sa nečim novim i nepoznatim, ka visokom upoznavanju nekog složenog problema. Čitajući ovu knjigu osjetio sam  kao da se  vraćam u neka davna vremena kada sam se prvi put susreo sa ovim programom. Sjećao sam se tih trenutaka, prvog kontakta sa programom, i svih onih pitanja koja sam tada sebi postavljao. I upravo u ovoj knjizi ponavljaju se ta ista pitanja, ali, sa razlikom što su uz njih dati i odgovori. Znači da sam tada imao ovu knjigu bilo bi mi mnogo lakše i mnogo bi brže napredovao. I, potom, se u knjizi nižu teme baš kao da se nastavlja ‘film’ moga rada sa Word-om i svega onoga na što sam nailazio u svojim pokušajima da pojedine situacije riješim na najbolji način. Dakle, čitateljima ove knjige preporučujem da uključe računar, stave knjigu pored sebe, i od prve do zadnje strane iščitaju sve što u njoj piše, uz stalno probavanje navedenih primjera na svom računaru. Na taj način će najbrže i najlakše naučiti koristiti Word program za ono za šta im treba.
 U praksi sam se susreo sa mnoštvom sličnih izdanja koja pokušavaju na svoj način svojim čitateljima približiti problematiku primjene Word programa. Mnoge od njih obrađuju sve opcije ovog programa uz dodatna objašnjenja. Objašnjenja za pojedinu opciju programa je moguće lahko naći u t.zv. Help-u koji je sastavni dio programa što znači da su prethodne knjige uglavnom prevodi Help-a pa korisniku programa koji zna engleski jezik i nisu posebno velika pomoć. Kvalitet ove knjige u odnosu na prethodne je što svog čitatelja vodi kroz sve njegove teme i dileme pa ne mora mnogo da se muči tražeći sam odgovore.

Nadir Kahvedžić dipl. el. ing.

 

 Recenzija Asafa Sarajlića dipl. el. ing.


I ova knjiga, Word for Windows, autora Nedima Mašića, nastala je, kao i prethodne njegove knjige, kao rezultat njegovog višegodišnjeg rada u oblasti računarstva, a posebno kao rezultat njegovog dokazanog uspjeha u prenošenju znanja na one koji to traže. Autor je iskazao evidentno strpljenje, preciznost i pedantnost, jer knjiga nudi izglede ekrana i dijalog boxove za tri verzije Worda, paralelno, što je u drugoj literaturi iz iste ove oblasti samo deklarativno navedeno ili čak samo pobrojano.
 Također, autor je uspio da na malom broju stranica postigne ono čemu je dosad u drugim knjigama o Wordu, otprilike trebalo duplo više prostora. Ovo je ostvareno bez ispuštanja značajnih poglavlja i tema.
Knjiga može da posluži, kako onima koji su tek ovladali osnovama računara, kao knjiga iz koje se uči, tako i iskusnijim i naprednijim korisnicima kao priručnik i podsjetnik.
 

Asaf Sarajlić dipl. el. ing

 
 

PREDGOVOR

UTJEČEM SE ALLAHU OD ŠEJTANA PROKLETOG

U IME ALLAHA SVEOPĆEG DOBROČINITELJA MILOSTIVOG

NEKA JE HVALA ALLAHU GOSPODARU SVJETOVA I NEKA JE SALAVAT I SELAM NA BOŽIJEG POSLANIKA MUHAMMEDA S.A.V.S.


 Zahvaljujem se Allahu Dž.Š. koji mi je omogućio i dao snage da napišem i ovu knjigu. Iako je knjiga skoro u potpunosti bila završena još prije više od pola godine tek sada je pripremljena za štampu. I sada me je najviše ponukalo na izdavanje knjige to što sam vidio da takva literatura i dalje nedostaje kod nas, a također i prijem moje prve dvije knjige. Ono što mi je dalo moralnu obavezu za izdavanje knjige jeste "poplava" hrvatskih knjiga na našem tržištu koje su jako skupe, a što je najgore kvare jezik omladini, tako da sada dosta omladine u bosanski jezik ubacuje riječi, pa i čitave rečenice hrvatskog jezika. Također me iritira što su i neki "naši" autori potpali pod strani utjecaj, tako da u svojim radovima koriste neke riječi koje su u potpunosti neprimjerene našem jeziku. To su razlozi što objavljujem ovu knjigu. Kao i prethodne, i ova knjiga je napisana na bosanskome jeziku (saznao sam da je moja prva knjiga bila prva tehnička knjiga napisana na bosanskome jeziku).
 Zahvala i posveta ove knjige pripada samo  Allahu Dž.Š. pa se ja nikome drugome i neću zahvaljivati, a pogotovo nikome drugom neću posvećivati knjigu. Molim Allaha Dž.Š. da da svako dobro mojim ahbabima recezentima Asafu Sarajliću i Nadiru Kahvedžiću kao i mojoj hanumi Enisi, koja je lektorisala knjigu, a također i prva iščitavala primjerke knjige u potrazi za greškama i davala mi i sve ostale vidove podrške, iako je imala  dosta svojih obaveza, kao i sinu Hamzi koji je sve učinio da što više uspori izlazak knjige iz štampe (rođen je u periodu između izlaska iz štampe ove i prethodne knjige). Ne smijem zaboraviti niti svoju organizaciju "Mladi Muslimani" i firmu Bosco Trade Computers koji su izdavači ove knjige, kao ni brojne sponzore.
  Moja knjiga je nastala iz skripti koje sam pravio za razne kurseve koje sam držao, kao i za kurseve koji su moje kolege držale, i više puta provjeravana i prepravljana. Sada je u obliku koji zainteresovani najlakše shvaćaju. Molim Allaha Dž.Š. da mi halali za sve greške koje sam napravio u radu oko knjige i u samoj knjizi, kao i za osobe koje sam lišavao svoga prisustva za vrijeme pisanja knjiga, i da mi da snage i moći da napišem i naredne knjige. Nadam se da će mi i ova knjiga biti primljena kao jedan dio zekata na znanje, koji smo svi dužni dati. Ukoliko ova knjiga bude sebeb da makar jedna osoba poveća svoje znanje ja ću biti zadovoljan i na tome zahvalan Allahu Dž.Š. U dovi molim Allaha Dž.Š. da mi poveća znanje (Rabbi zidni ilma), kao i da se smiluje svim rahmetlijama iz moje porodice, a posebno mojoj majci Emini, Allah rahmetile.
 Pokušao sam da i ovu knjigu napravim sa što manje definicija, i što više praktičnih i potrebnih stvari. Knjiga počinje od prvog susreta sa Wordom, a napravljena je tako da bi na kraju i osoba koja nikada nije ništa radila na računaru mogla da napravi dobar rad na njemu.

Sarajevo, februar 1999 godine
Nedim Mašić