BISMILA

U transkripciji bismila glasi: BismiLLahirRahmanirRahim!
In trascription bismila spelling: BismiLLahirRahmanirRahim!
Značenje bismile je: U ime Allaha Sveopćeg Dobročinitelja Milostivog.
Znacenje bismile je: U ime Allaha Sveopceg Dobrocinitelja Milostivog.
Zna~enje bismile je: U ime Allaha Svop}eg Dobro~initelja Milostivog.

Svaki hajr posao musliman treba početi sa bismilom.
Svaki hajr posao musliman treba poceti sa bismilom.
Svaki hajr posao musliman treba po~eti sa bismilom.
 

Za povratak na polaznu stranicu (home page) klikni ovdje: HOME PAGE.