Dobro došli na moje stranice.

Budite ljubazni i za dalji pregled site-a izaberite jedan od linkova (sadržaj na svakom linku je isti, razlika je isključivo u dizajnu):

Jednostavan site

(izaberite ovaj link ukoliko koristite sporiji računar sa sporijom vezom, a vaš browser podržava frame-ove)

Zahtjevan site

(izaberite ovaj link ukoliko koristite brži računar sa bržom vezom, a vaš browser podržava frame-ove i javu)

Site bez frame-ova

(izaberite ovaj link ukoliko vaš browser ne podržava frame-ove i dobit će te originalne stranice koje su na internet postavljene 1996-e godine)

Stranice su optimizirane za rezoluciju 1024 * 768, ali su pregledne i na rezoluciji 800 * 600

Nedim Mašić (Masic)